Wednesday, 28-02-2024
  • Selamat Datang di Website SD Islam Cikiwul, www.sdislamcikiwul.sch.id | Dapatkan Informasi seputar SD Islam Cikiwul dan Pendidikan di website SD Islam Cikiwul....

Sejarah

YPI Alhamidiyyah didirikan sejak tahun 1984 oleh (alm) bapak H. Abdul Hamid. Pendirian madrasah ini dimulai dengan membuka sebuah sayap pendidikan berbentuk madrasah diniyyah sebagai sarana penunjang minat bejar keagamaan masyarakat. Seiring dengan perkembangan waktu, yayasan ini tak jua berkembang. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya; diantaranya minat masyarakat yang rendah terhadap pendidikan keislaman dan kemampuan serta kreativitas pengasuh yayasan generasi terdahulu yang kurang peka merespon orientasi belajar masyarakat yang mengalami dinamisasi yang luar biasa.

Sebagai seorang yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan Islam Bapak Ust. M. Jayadi S.Ag, MM tergugah untuk menghidupkan kembali yayasan ini. Sebagai langkah pertama beliau berinisiatif mendirikan suatu organisasi pelajar yang anggotanya adalah para putra daerah di Cikiwul dengan tujuan untuk ikut berperan serta mensyiarkan Islam di Cikiwul dalam arti menyiapkan kader-kader yang akan meneruskan YPI Al Hamidiyyah.

Maka pada tahun 1999 para pengurus organisasi pelajar tersebut mengajukan untuk mendirikan RA/TK. Atas persetujuan pengurus YPI Al Hamidiyyah dan para tokoh masyarakat didirikanlah RA Al Hamidiyyah. Dengan berbekal kepercayaan dan minat masyarakat yang besar kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Hamidiyyah maka tiga tahun kemudian tepatnya pada tahun 2001 berdirilah sebuah Sekolah Dasar Islam pertama yang berada di wilayah Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang diberi nama SD Islam Cikiwul . Dan Alhamdulillah, hingga saat ini SD Islam Cikiwul  telah meluluskan enam angkatan, dengan jumlah siswa tahun ini kurang lebih 340 siswa dan 19 Orang guru yang dengan rela mengabdikan dirinya untuk kemajuan pendidikan Islam.